Expertise

Als werkgever staat u in relatie met vele partijen: werknemers, vakbonden, overheden, dienstverleners en concurrenten. Kwint staat u bij in elk van die relaties. In eerste instantie met adviesverlening, het opstellen van contracten en het voorkomen van geschillen, maar ook wanneer er zich later toch conflicten voordoen. Als advocaten verdedigen wij uw belangen uiteraard ook voor de rechtbank. Naast het klassieke advieswerk kan u ons contacteren voor in house opleidingen of grotere opdrachten binnen de onderneming.

Werknemers

Van aanwerving tot ontslag, de relatie met uw werknemers wordt in alle fases geregeld door honderden wetten en besluiten, die bovendien om de haverklap veranderen. Kwint staat u bij in elke fase van de tewerkstelling. Wij helpen u bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst die u echte bescherming biedt en begeleiden u wanneer u afscheid moet nemen van een of meerdere werknemers. Een greep uit de vragen die bedrijven ons dagelijks stellen: Hoe flexibele uurroosters invoeren zonder overloon te moeten betalen? Waarop letten bij het opstellen van een bonusplan? Is gps tracking van werknemers wettelijk toegelaten in België? Hoe een beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten? 

Bedrijven zijn even verschillend als mensen en daarom zijn onze oplossingen altijd maatwerk. Wij luisteren naar uw verhaal en stellen een strategie voor, die we nadien samen met u implementeren. Omdat u naast uw strategische projecten ook met heel wat kleine dagelijkse problemen wordt geconfronteerd, zijn wij altijd bereikbaar voor onmiddellijk advies.

Enkele domeinen:

 • arbeidsovereenkomsten en -reglementen
 • arbeidsduur, vakantie, tijdskrediet
 • individueel en collectief ontslag
 • comp&ben
 • eindeloopbaan
 • privacy
 • discriminatie
 • welzijn

Overheid

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met 'de overheid' in al haar gedaantes. Het tewerkstellen van personeel brengt u in contact met overheidsdiensten zoals de RSZ, de fiscus, de sociale inspectiediensten en - soms onvermijdelijk - de gerechtelijke diensten...

De advocaten van Kwint treden op als tussenpersoon tussen u en deze diensten. Door onze jarenlange ervaring in het sociaal recht vinden wij voor u het meest efficiënte aanspreekpunt in het overheidskluwen.

Onze praktijk leert dat tijdig overleg veel onheil kan voorkomen. Al te vaak stellen we vast dat werkgevers pas advies inwinnen op het ogenblik dat een inspectiedienst een proces-verbaal opstelt, een het openbaar ministerie een gerechtelijke procedure opstart, of de RSZ een regularisatie doorvoert. Dat is jammer, want een eerdere interventie kan bepalend zijn voor het verdere verloop van een dossier.

Onze dienstverlening ten aanzien van ondernemers in deze relatie is zeer uiteenlopend:

 • begeleiding van werkgevers bij controles door sociale inspectiediensten;
 • het voeren van procedures voor de arbeidsrechtbanken en -hoven tegen (ex-)werknemers, de RSZ en andere administraties,...;
 • het begeleiden van dossiers binnen de materie van het sociaal strafrecht (zware of dodelijke arbeidsongevallen, zwartwerk, inbreuken inzake arbeidsduur, schijnzelfstandigheid, dimona, limosa, detachering,...): dit behelst zowel onderhandelingen met het openbaar ministerie, als het voeren van procedures voor de correctionele rechtbanken of de administraties inzake administratieve geldboeten;
 • advisering en begeleiding met betrekking tot arbeidskaarten en -vergunningen;
 • aanvragen van fiscale prefilings en rulings;
 • ...

Meer weten over onze expertise?

MAAK EEN AFSPRAAK

BEL ONS OP +32 (0)9 225 51 00

Vakbonden

Kwint gelooft in dialoog, ook met de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of externe vakbonden. Ook in die relatie staan wij ondernemingen bij. Wij bereiden onderhandelingen voor, onderzoeken de haalbaarheid van voorstellen en tegenvoorstellen en helpen bij het opstellen van de communicatie. Wanneer er een akkoord bereikt is, stellen wij de collectieve arbeidsovereenkomst op waarin de afspraken op een afdwingbare wijze worden vastgelegd. Uiteraard begeleiden wij ondernemingen ook in hun relatie met beschermde werknemers. Zo kloppen werkgevers aan bij Kwint met de volgende vragen: Hoe duidelijke regels opstellen over het gebruik van syndicaal verlof? Wat als een werknemersvertegenwoordiger niet meer voldoende presteert? Hebben werkwilligen die door een bedrijfsblokkade niet aan het werk kunnen recht op gewaarborgd loon? En hoe optreden tegen beschadigingen in het kader van een sociaal conflict? 

Enkele domeinen:

 • sociale verkiezingen
 • sociaal overleg
 • onderhandelen en opstellen van cao’s
 • beschermde werknemers
 • sociale conflicten

Derden

De economische realiteit van het sociaal recht beperkt zich niet tot de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Als ondernemer komt u ook in aanraking met (onder)aannemers, zelfstandige dienstverleners, consultants, handelsagenten, vennootschapsmandatarissen,...

Ook in deze verhoudingen spelen specifieke juridische mechanismen en regels en kunnen zich bijzondere problematieken voordoen. Recente wetgevende initiatieven en gewijzigde standpunten en prioriteiten van de bevoegde overheden hebben precies betrekking op deze relaties. Er kan onder meer verwezen worden naar de verhoogde aandacht van de inspectiediensten voor de samenwerking met buitenlandse onderaannemers en de problematiek van de schijnzelfstandigheid die 'terug van weggeweest' is.

Kwint advocaten kan u op tal van punten bijstaan in deze relaties ten aanzien van derden:

 • advies inzake schijnzelfstandigheid
 • advies inzake het statuut van zelfstandige managers, zaakvoerders, bestuurders,...
 • oprichting van een directiecomité
 • opstellen van contracten met aannemers, managers, consultants, vennootschapsmandatarissen,...
 • procedures voor de rechtbank van koophandel
 • ...

Concurrenten

Concurrenten van de onderneming zijn niet alleen geïnteresseerd in uw klanten, maar mogelijks ook in uw personeel. Kwint helpt u om afwerving van personeel te ontmoedigen. Tevens begeleiden wij ondernemingen die het slachtoffer worden van oneerlijke concurrentie door (ex-)werknemers. Indien nodig vragen wij de rechtbank in kortgeding om maatregelen op te leggen om dergelijke praktijken te verbieden.

 • afwerving van personeel
 • (oneerlijke) concurrentie