BREAKING - Kamer keurt nieuwe wet goed over de schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen covid-19

12.06.2020

Werknemers die door hun werkgever in opzeg werden geplaatst en die ten gevolge van het coronavirus tijdens die lopende opzeggingstermijn tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, zagen hun opzeggingstermijn verder verstrijken. In tegenstelling tot wat geldt bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie of tijdelijke werkloosheid om economische redenen, wordt de opzeggingstermijn in geval van overmacht niet geschorst.

In het parlement werden verschillende wetgevende initiatieven genomen om alsnog te voorzien in een schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die gekoppeld is aan de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Bepaalde wetsvoorstellen voorzagen zelfs in een retroactieve toepassing van die schorsing, hetgeen leidde tot grote rechtsonzekerheid. De Raad van State heeft die wetsvoorstellen zeer kritisch beoordeeld.

Op 11 juni 2020 werd binnen de Kamer een akkoord bereikt. Het aangenomen wetsvoorstel geeft gevolg aan de opmerkingen van de Raad van State en voorziet dat:

  • zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen tijdens de periode van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • de opzeggingstermijn niet geschorst wordt wanneer de opzegging van de arbeidsovereenkomst uitgaat van de werknemer;
  • de opzeggingstermijn wel geschorst wordt wanneer de opzegging van de arbeidsovereenkomst uitgaat van de werkgever, tenzij de opzeggingstermijn reeds lopend was voor 1 maart 2020. In dat laatste geval wordt de opzeggingstermijn niet geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gekoppeld aan corona.
  • Belangrijk is dat de wet geen retroactieve schorsing voorziet. De schorsing van de opzeggingstermijn gaat pas in op de dag waarop de wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Het gedeelte van de opzeggingstermijn dat reeds verstreken is op die publicatiedatum, is met andere woorden definitief verstreken. Werknemers wiens opzeggingstermijn op de publicatiedatum van de wet volledig verstreken is, zijn definitief uit dienst.

De nieuwe wet is van kracht sinds 22 juni 2020.

***

Ook in deze crisisperiode staan wij ter beschikking om verdere bijstand en advies te verlenen.

Contacteer ons hier of via info@kwint.be